972 73 20 20
Informació: 972 73 20 20
Reserves: 932 04 10 41

ca

 

Medi ambient i qualitat

 • El respecte pel medi ambient

  A Vall de Núria sempre ens hem preocupat per mantenir i respectar l'entorn que ens envolta: l'aire, l'aigua, la terra, els recursos naturals, la flora i la fauna.

   

  Aquest patrimoni és de tots, i és per això que totes les actuacions en l'entorn, serveis, edificis i instal·lacions de la vall s'han fet sempre amb criteris de respecte i conservació del medi.

   

  Aconseguir la integració de les activitats humanes en els ecosistemes de l'alta muntanya és, per a nosaltres, un objectiu principal. El nostre és un compromís dinàmic, actiu i involucrat en la protecció del medi ambient, del qual tots els professionals ens sentim part i per al qual treballem.

   

  El concepte de millora guia totes les nostres actuacions i volem contribuir activament a l'harmonia entre l'ésser humà i el medi.

   

  La política ambiental de Vall de Núria es fonamenta en la preservació, la conservació, la millora i el respecte cap al medi ambient i el patrimoni, com també en la qualitat del servei, l'atenció al client i la seguretat. Aquests són alguns dels principals valors i estratègies de l'empresa.

   

  La certificació ambiental

  ISO 14001

  A Vall de Núria s'aplica un sistema de gestió medioambiental en totes les activitats desenvolupades, d'acord amb les exigències recollides en la norma ISO 14001, certificada l'any 2001 per Tüv Internacional.

   

  L'adopció de la norma ISO 14001 permet incloure en les formes de gestió general de Vall de Núria tots aquells aspectes de l'activitat que poden comportar efectes sobre el medi. El sistema està subjecte, lògicament, a auditories periòdiques que possibiliten mostrar, amb transparència i objectivitat, el compliment dels nostres compromisos i principis d'acció.

   

  Per assolir aquest compromís és imprescindible la implicació de totes i cadascuna de les persones que treballen a Vall de Núria i la complicitat dels nostres visitants.

   

  Distintiu garantia de qualitat ambiental

  Vall de Núria també compta amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, amb la categoria deRespectuós amb el medi ambient.

   

  El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una etiqueta ecològica que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a aquells establiments hotelers que compleixen uns determinats requisits fixats de qualitat ambiental.

   

  Actuacions de millora ambiental

  Mesures d'estalvi energètic

  Recollida selectiva de deixalles

  Gestió interna de residus específics

  Estació depuradora d'aigües

  Zones d'emmagatzematge de residus

  Preservació i manteniment de la morfologia del terreny

  Mesures per millorar la qualitat de les aigües

  Mesures d'integració de l'activitat amb l'entorn

   

  Informació i sensibilització ambiental

  Vall de Núria té un interès especial a difondre, entre els seus visitants, els valors de respecte i preservació de l'entorn natural. Conèixer i entendre és essencial per protegir. Per això, ofereix un conjunt d'instal·lacions i activitats destinades a facilitar el coneixement del medi i dels seus elements:

  Aula de Natura. Exposició permanent sobre els sistemes naturals d'alta muntanya.

  Punts d'informació monogràfics distribuïts sobre el terreny: la taula d'orientació a la Creu d'en Riba, l'observatori meteorològic, el Centre d'Interpretació Mediambiental (CIM) i l'estació depuradora, etc.

  Itineraris senyalitzats de passeig i d'excursió per gaudir i observar millor els diversos ambients naturals al voltant del santuari.

  Activitats de descoberta i tallers especialment adreçats al món escolar.

   

  Energia geotèrmica a l'edifici de Sant Josep

   

  L'edifici de Sant Josep és un dels cinc edificis que forma part del complex de Vall de Núria. Recentment FGC ha realitzat obres de rehabilitació.

   

  Edifici de màxima qualificació d'eficiència energètica

   

  Seguint la política mediambiental i les bases establertes amb la certificació ISO 14001 del complex de Vall de Núria l'any 2001, s'ha dissenyat l'edifici de Sant Josep amb els criteris de màxima qualificació (tipus A) d'eficiència energètica, que assegura el major estalvi i optimització energètica de totes les instal·lacions.

   

  Les solucions tècniques adoptades en el projecte han consistit, entre d'altres, en la utilització de l'energia geotèrmica (energia que redueix sensiblement les emissions de CO2 i implica entre un 60% i 70% d'estalvi respecte el sistema de gasoil).

   

  Bones pràctiques medioambientals

  La protecció de l'entorn i del medi ambient ens compromet a tots; tothom hi ha d'estar implicat, i és per això que ens prenem la llibertat de demanar la vostra col·laboració en tres aspectes fonamentals en què hi podeu intervenir (la recollida selectiva, l'estalvi energètic i l'estalvi d'aigua), i ajudar, així, a la millora i protecció del medi ambient. 

Altres webs d'FGC
Reservar a Vall de Núria
Top
x
Les meves reserves
Introdueix el número de localitzador i l'email per a consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.